Daily Archives: 4 พฤศจิกายน 2022

04พ.ย./22

#ขอประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน KUBOTA FARM FEST 2022

ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

#เกษตรกรผู้สนใจ

สามารถแสกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ติดต่อ คุณเพรียมขวัญ หนูศรีวงศ์ 082-6951516

04พ.ย./22

เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “Coaching นวส.” โดยนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และค้นหาศักยภาพสำหรับวิชาชีพนักส่งเสริมการเกษตร